De CSCT gemeenschap, die uit vrijwilligers bestaat, kan momenteel geen betaalde permanente positie ondersteunen.

Het kan echter voorkomen dat we oproepen openen voor betaalde expertposities binnen bepaalde tijdgebonden projecten. Wanneer dergelijke jobs beschikbaar zijn, zullen de details op deze pagina worden geplaatst.

We zullen hier ook onze oproepen doorgeven voor vrijwilligers om zitting te nemen in interne of externe werkgroepen, inclusief de internationale posities, evenals de vacatures voor posities binnen ons interessegebied in onze lidinstellingen.


Oproep voor vrijwilligers voor SNOMED International Allergy CRG - DRINGEND

De SNOMED internationele Allergie Clinical Related Group is op zoek naar Allergologen, clinici en terminologen die geïnteresseerd zijn in de allergologie en die bereid zouden zijn om hun expertise toe te voegen aan de groep om te helpen bij de verdere herziening van de Allergie concepten en de publicatie van allergie gerelateerde SNOMED CT implementatierichtlijnen, en in het bijzonder geïnteresseerd om zich te verdiepen in het probleem van de representatie van plantaardige en dierlijke afgeleide allergene eiwitten in de Internationale Editie van SNOMED CT. Als u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met SNOMED international via de Allergy CRG confluence page of de Freshdesk, of u kunt gewoon contact opnemen met de CSCT. Wij geven u graag meer informatie over deze erg leuke en actieve CRG waar we sinds augustus 2017 aan deelnemen en nemen u desgewenst mee naar de volgende bijeenkomst.

De CRG is ook actief op zoek naar een nieuwe voorzitter na het terugtreden van Dr Bruce Goldberg. Kandidaten zijn welkom om contact op te nemen met Ian Green of Jane Millar bij SNOMED international, hetzij rechtstreeks of via Snomed International Freshdesk.

Meer informatie over de Allergy CRG vindt u hier.


Oproep voor vrijwilligers voor Infoway Sex and Gender Workgroup - DRINGEND

Infoway, de Canadese NRC, is momenteel betrokken bij een enorme opdracht om de representatie van geslacht en gender in SNOMED CT en in HL7 FHIR te herzien om deze meer in overeenstemming te brengen met de huidige verwachtingen en behoeften van onze bevolkingen in termen van genderdiversiteit en het risico van genderdiscriminatie in de gezondheidszorg te verminderen. Hun initiatief komt in de eerste plaats voort uit een nationale behoefte, maar het is een behoefte die wij allen op internationaal niveau delen, zodat zij elke constructieve internationale samenwerking en inbreng verwelkomen.

De CSCT is dringend actief op zoek naar mensen met eender welke achtergrond die een goede kennis hebben van de problemen waarmee niet-binaire genderpersonen geconfronteerd worden en die bereid zouden zijn om mee vorm te geven aan nieuwe respectvolle manieren om alle variëteit van de moderne gendergevoelens in onze EHR's weer te geven. Vertegenwoordigers van de LGBTQIA+ Belgische gemeenschap zijn van harte welkom om hun feedback te geven over de nood aan extra Belgisch specifieke concepten die niet gedekt worden door deze voorgesteld door Infoway.